Startsida    Pågående projekt    Färdiga projekt     Referenser    Kontakt       
 

Sjöbo Schakt är en anläggningsfirma med stor kunskap och lång erfarenhet inom markanläggning, VA-arbeten och finplanering. Vi är specialister på betonggjutning och asfaltering och utför även grundförstärkning och relining i samarbete med andra specialister.

Våra arbeten ska alltid hålla högsta kvalitet. Det är vårt mål såväl som vår vision i alla lägen. Vi är därför genomgående kvalitets- och miljömedvetna och uppdaterade inom ny teknik.

Personalstyrkan är en sammansvetsad grupp med en härlig blandning av personer med mångårig erfarenhet och ung entusiasm. Personalens kompetens och personliga ansvarskänsla gör tillsammans med en noggrann och effektiv administration företaget till en attraktiv partner för kvalitetsmedvetna kunder.

Vi har en egen maskinpark, allt från grävmaskiner 1,5-35 ton, lastare 2-20 ton, asfaltsläggare med tillhörande utrustning, lerpackare, hjulburen vält 5 ton, dumpers m fl.

Våra kunder är stora såväl som små privata och offentliga beställare.Vi har samarbetat med de flesta stora byggföretagen och utfört arbeten på flertalet multinationella företag med bas i regionen samt på universitet, sjukhus och kommunala verksamheter.

Sjöbo Schakt startades 1985 av Barbro och Leif Mårtensson och 2010 tog vi, nästkommande generation, över ansvaret i firman.

Sjöbo Schakt, med säte i Lund, utför arbeten både som total- och underleverantör i främst Malmö/Lundregionen, men även i andra delar av Skåne.

Dick Mårtensson
Jenny Wangel

 

 
Jenny och Dick
Asfalteringsarbete
 
Asfaltgänget
Gjutningsarbete